Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län. Vecka 21.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Blekinge län 82 093 1 591 1 995 -404
Dalarnas län 159 310 3 334 1 563 1 771
Gotlands län 32 645 1 974 449 1 525
Gävleborgs län 166 639 3 761 1 313 2 448
Hallands län 159 105 11 411 5 298 6 113
Jämtlands län 71 851 1 071 771 300
Jönköpings län 182 803 4 897 1 754 3 143
Kalmar län 144 752 5 059 2 658 2 401
Kronobergs län 95 862 2 477 1 595 882
Norrbottens län 131 505 861 1 593 -732
Skåne län 565 885 4 675 7 050 -2 375
Stockholms län 937 329 13 075 21 706 -8 631
Södermanlands län 155 278 6 689 4 415 2 274
Uppsala län 169 674 3 428 7 210 -3 782
Värmlands län 165 745 2 840 1 151 1 689
Västerbottens län 134 098 997 1 136 -139
Västernorrlands län 128 631 1 844 1 212 632
Västmanlands län 142 117 3 444 2 702 742
Västra Götalands län 704 676 8 151 13 998 -5 847
Örebro län 154 651 2 230 3 355 -1 125
Östergötlands län 246 487 2 638 2 830 -192