Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 22.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1  043 807 15 444 24 776 -9 332
Uppsala län 187 254 3 730 8 119 -4 389
Södermanlands län 187 254 7 308 4 980 2 328
Östergötlands län 267 371 3 036 3 260 -224
Jönköpings län 197 657 5 288 1 957 3 331
Kronobergs län 104 101 2 685 1 825 860
Kalmar län 154 690 5 489 2 789 2 700
Gotlands län 35 061 2 178 505 1 673
Blekinge län 92 619 1 977 2 255 -278
Skåne län 626 144 5 239 7 882 -2 643
Hallands län 176 154 13 316 6 056 7 260
Västra Götalands län 772 628 9 073 16 231 -7 158
Värmlands län 179 847 3 341 1 261 2 080
Örebro län 171 403 2 520 3 897 -1 377
Västmanlands län 154 375 3 908 3 017 891
Dalarnas län 173 796 3 809 1 746 2 063
Gävleborgs län 178 600 4 167 1 476 2 691
Västernorrlands län 142 169 2 068 1 448 620
Jämtlands län 78 642 1 188 867 321
Västerbottens län 144 080 1 128 1 277 -149
Norrbottens län 142 025 942 1 783 -841