Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 23.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1 179 521 18 202 28 920 -10 718
Uppsala län 219 083 4 286 9 238 -4 952
Södermanlands län 192 257 8 480 5 552 2 928
Östergötlands län 295 985 3 592 3 876 -284
Jönköpings län 217 738 5 952 2 199 3 753
Kronobergs län 112 885 3 067 2 162 905
Kalmar län 170 674 6 336 3 074 3 262
Gotlands län 37 444 2 359 561 1 798
Blekinge län 100 920 2 601 2 645 -44
Skåne län 688 903 5 859 15 757 -9 898
Hallands län 195 359 15 083 6 417 8 666
Västra Götalands län 846 743 9 861 19 646 -9 785
Värmlands län 201 593 3 771 1 420 2 351
Örebro län 188 464 2 692 4 530 -1 838
Västmanlands län 172 085 4 640 3 503 1 137
Dalarnas län 189 834 4 324 2 038 2 286
Gävleborgs län 196 419 4 920 1 709 3 211
Västernorrlands län 158 332 2 335 1 847 488
Jämtlands län 84 167 1 298 989 309
Västerbottens län 157 408 1 259 1 460 -201
Norrbottens län 155 705 1 061 1 924 -863