Antal personer som vaccinerat sig i län där de inte är folkbokförda, vecka 26 2021

Den nationella fördelningen av vaccinationsdoser görs utifrån antal personer i varje län i respektive fas enligt prioriteringsordningen. En del personer vaccineras i andra län än där de är folkbokförda. Folkhälsomyndigheten följer veckovis i vilken utsträckning detta sker. Data kommer från det nationella vaccinationsregistret.

Tabellen redovisar följande:

  • Vårdgivare inom län folkbokförd inom län visar antal personer som vaccinerar sig inom det egna folkbokföringslänet.
  • Vårdgivare inom län folkbokförd utom län visar antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats inom länet.
  • Folkbokförd inom län vårdgivare utom län visar antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
  • Netto visar skillnaden mellan antalet personer som inte är folkbokförda i länet men som vaccinerats i länet och antalet personer som är folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län. Summan blir noll om det är lika många folkbokförda utanför länet som har vaccinerats i länet som personer folkbokförda i länet men som har vaccinerats i ett annat län.
Tabell. Vaccinerade mot covid-19 inom och utom län under hela vaccinationsperioden. Uppdaterat vecka 26.
LänVårdgivare inom län folkbokförd inom länVårdgivare inom län folkbokförd utom länFolkbokförd inom län vårdgivare utom länNetto
Stockholms län 1 472 940 22 730 39 528 -16 798
Uppsala län 300 936 6 150 11 788 -5 638
Södermanlands län 247 827 12 661 6 495 6 166
Östergötlands län 390 435 4 705 6 305 -1 600
Jönköpings län 291 686 9 405 2 920 6 485
Kronobergs län 152 593 4 078 3 473 605
Kalmar län 221 186 8 784 3 997 4 787
Gotlands län 46 849 3 284 744 2 540
Blekinge län 132 331 5 047 3 655 1 392
Skåne län 956 554 8 724 19 949 -11 225
Hallands län 269 274 21 051 8 718 12 333
Västra Götalands län 1 150 909 13 835 28 374 -14 539
Värmlands län 260 512 5 398 2 041 3 357
Örebro län 250 785 4 382 6 395 -2 013
Västmanlands län 224 381 6 124 5 239 885
Dalarnas län 250 205 7 447 2 708 4 739
Gävleborgs län 252 253 7 156 2 274 4 882
Västernorrlands län 210 992 3 359 2 896 463
Jämtlands län 108 530 1 842 1 549 293
Västerbottens län 210 784 2 244 4 099 -1 855
Norrbottens län 209 312 1 837 3 442 -1 605