Vaccinationstäckning

För att minska risken för att individer blir svårt sjuka i covid-19 är det viktigt att alla som rekommenderas att ta vaccin och har möjlighet, vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller särskilt de som har nära kontakt med personer över 70 år och andra som tillhör en riskgrupp. Vuxna som inte är vaccinerade bör vara extra noga med att skydda sig själv och andra från smitta. Särskilda rekommendationer gäller för personal inom vård och omsorg.

Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard: Bekräftade fall i Sverige.

Täckningsgrad med en tredje dos

En tredje dos vaccin bör först erbjudas de personer som löper högst risk för svår sjukdom och avtagande vaccinskydd. Folkhälsomyndigheten har därför utformat rekommendationer som ska tjäna som underlag för regionernas stegvisa utökning av vaccination med påfyllnadsdos under hösten och vintern 2021/2022. I ett första steg rekommenderades den 28 september 2021 att en tredje dos ges till

  • personer boende på SÄBO
  • personer med hemtjänst beslutad av kommunen
  • personer med hemsjukvård
  • alla som är 80 år eller äldre.

Den 27 oktober 2021 togs beslut att i ett nästa steg rekommendera en tredje dos av vaccin mot covid-19 till

  • personer 65–79 år
  • personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård

Den tredje dosen bör ges tidigast sex månader efter den andra dosen.

Täckningen med en tredje dos följs regelbundet i de grupper som det rekommenderats till. Den aktuella täckningen uppdateras på torsdagar och presenteras under en länk längre ner på denna sida. Initialt är det personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst samt övriga som är 80 år och äldre. Täckningen är hittills högst i gruppen SÄBO där 68 procent hunnit få en tredje dos, medan hemtjänst och övriga 80 år och äldre ligger på 28 respektive 30 procent.

För de grupper som rekommenderas en tredje dos därefter så kommer täckningen att börja presenteras först om några veckor.

Täckningsgrad bland gravida

Statistik över vaccinationstäckningen bland gravida tas fram i samarbete med Graviditetsregistret och uppdateras varannan vecka. Senaste uppdateringen gjordes 2021-10-29.

Den 26 oktober 2021 var det 49 procent av de kvinnor som fött barn i oktober som hade fått minst en dos och 46 procent som hade fått två doser vaccin. Samma datum var vaccinationstäckningen för alla kvinnor i åldern 30-39 år, 79 respektive 73 procent.

Läs mer