Vid en analys av vaccinationstäckningen per vecka på SÄBO och antalet rapporterade fall av covid-19 därifrån, ses en tydlig trend med ett sjunkande antal sjukdomsfall i takt med att vaccinationstäckningen stiger.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO visar att 30 % fått två doser och 48 % fått minst en dos. Täckningen är

  • högst bland sjuksköterskor: 45 % respektive 62 %
  • något lägre bland undersköterskor och vårdbiträden: 34 % respektive 54 %
  • lägst bland övrig personal, som troligen inte har kontakt med omsorgstagarna i samma utsträckning.

Vaccinationstäckningen bland äldre med omvårdande hemtjänst ökar också: 31 % har fått två doser och 63 % minst en dos. Andelen vaccinerade bland äldre med omvårdande hemtjänst varierar mellan regionerna. Främsta anledningen till variationerna beror på i vilken utsträckning regionerna har vaccinerat sjuk- och omvårdnadspersonal.

Vaccinationstäckningen bland personal inom hemtjänst visar att 15 % fått två doser och 32 % fått minst en dos. Täckningen är:

  • högst bland sjuksköterskor: 45 % respektive 64 %
  • något lägre bland undersköterskor och vårdbiträden: 19 % respektive 42 %
  • lägst bland övrig personal, som troligen inte har kontakt med omsorgstagarna i samma utsträckning.

Läs mer