Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är nu hög och den enda förändringen är att andelen som fått dos två ökat ytterligare en procent och ligger nu på 88%. Antalet rapporterade fall av covid-19 bland boende på SÄBO är fortsatt lågt sedan vecka 6, då täckningen med två doser passerade 70 %.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO har som väntat inte ökat nämnvärt utan ligger på 33 % som fått två doser och 52 % som fått minst en dos.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst är vaccinationstäckningen nu 57 % för två doser och 78 % för minst en dos. Antalet fall i gruppen fortsätter att sjunka trots ökande antal fall i befolkningen generellt.

Även bland personal inom hemtjänst ligger vaccinationstäckning kvar oförändrad på 17 % som fått två doser och 36 som fått minst en dos.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, är täckningen högst bland de som är 80 år och äldre med 21 % som fått två doser och 76 % som fått minst en dos. I den gruppen är ökningen av antal fall per vecka inte lika uttalad som i de övriga åldersgrupperna, där antalet fall ökat på samma sätt som i resten av befolkningen. Med tanke på det aktuella smittläget i samhället är det viktigt att vaccinationerna fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Läs mer