Vaccinationstäckningen på särskilda boenden för äldre (SÄBO) är hög, 93 % har fått sin första dos och 88 % sin andra. Täckningen väntas inte bli så mycket högre i denna grupp. Antalet rapporterade fall av covid-19 bland boende på SÄBO är fortsatt lågt sedan vecka 6, då täckningen med två doser passerade 70 %.

Vaccinationstäckningen bland personal på SÄBO har som väntat inte ökat nämnvärt utan ligger på 34 % som fått två doser och 52 % som fått minst en dos.

Bland personer 65 år och äldre med omvårdande hemtjänst har vaccinationstäckningen fortsatt att öka, 62 % har fått två doser och 80 % minst en dos. Antalet fall i gruppen fortsätter att sjunka trots ökande antal fall i befolkningen generellt.

Även bland personal inom hemtjänst ligger vaccinationstäckning kvar oförändrad på 17 % som fått två doser och 37 % som fått minst en dos.

Bland personer som är 65 år och äldre, men inte har hemtjänst eller plats på SÄBO, är täckningen högst bland de som är 80 år och äldre med 29 % som fått två doser och 83 % som fått minst en dos. I den gruppen är ökningen av antal fall per vecka inte lika uttalad som i de övriga åldersgrupperna, där antalet fall ökat på samma sätt som i resten av befolkningen. Med tanke på det aktuella smittläget i samhället är det viktigt att vaccinationerna fortsätter i så snabb takt som möjligt.

Läs mer