För de som är yngre än 65 år och vaccineras i fas 4 presenteras data per åldersgrupp på vår dashboard med generella data om vaccinationstäckningen i Sverige.

Bekräftade fall i Sverige

Personer 18-65 år med någon underliggande sjukdom eller tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19 är prioriterade i fas 3, som i de flesta regioner påbörjades första veckan i maj. För att identifiera dessa har Patientregistret från Socialstyrelsen använts som dock bara innehåller diagnoskoder från öppen- och slutenvård på sjukhus, varför inte alla i gruppen kommer med i täckningsanalysen. Dock är det troligt att de med allvarligare underliggande sjukdom inkluderats, vilka är de som är viktigast att nå. Täckningen med en dos ligger nu på 56 % och 15 % har även fått en andra dos.

Personer 65 och äldre utan plats på SÄBO eller omvårdande hemtjänst i fas 2, kommer från nästa vecka att uppdateras mera sällan. Täckningen med en dos har nått över 91 % och nu pågår främst vaccination av dos två i denna grupp.

Vårdpersonal i slutna somatiska hälso- och sjukvården har ökat med 2,2 % sedan förra uppdateringen och vaccinationstäckningen är nu 76 % för minst 1 dos och 43 % är färdigvaccinerade. För en vecka sedan var andelen färdigvaccinerade 35 % i denna personalgrupp.

Bland LSS-personal ökande vaccinationstäckningen med 2,8 % jämfört med förra uppdateringen. Den totala täckningen för denna grupp är nu 55 % (där 22 % är färdigvaccinerade).

Antalet vaccinerade bland all vårdpersonal har ökat från 504 500 till 517 500 på en vecka. Det innebär att 13 000 personer inom vården fått minst en dos vaccin sedan förra uppdateringen (+ 2,6 %). Även den här veckan har en stor majoritet av allt vaccin som getts varit andra dosen. Den totala vaccinationstäckningen för hela vårdpersonalgruppen för minst en dos är nu 42 % och 35 % för två doser. För en vecka sedan var andelen färdigvaccinerade för samtlig vårdpersonal 30 %.

De nationella register som finns över yrke och arbetsgivare uppdateras högst en gång per år, varför personer som bytt yrke och/eller arbetsplats kan vara felregistrerade. Täckningssiffrorna för gruppen riskerar då att visa lägre täckning än den faktiska och i de fall regionala siffror finns så är de mera tillförlitliga.

Uppföljningen av vaccinationstäckning för de som ingick i fas 1, boende på SÄBO och de som har hemtjänst kommer nu att avslutas. Täckningen på SÄBO ligger sedan snart 2 månader på 94 % för minst en dos och 89 % fullvaccinerade med två doser. Motsvarande siffror för personer med omvårdande hemtjänst är 90 % för dos ett och 79 % för dos två.