Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns nu också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos i åldersgrupperna 40-49 år och 50-59 år nu nått 57 respektive 78 procent och de äldre åldersgrupperna högre än så.

Regelbundna analyserna av täckningsgraden för de grupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras tills vidare varannan vecka. Vaccinationstäckningen är högre för personer födda i Sverige, för personer med högre utbildning och för personer med högre inkomst. Skillnaden minskar dock med stigande ålder.

Den 30 juni 2021 publicerades den rapport om vaccinationsacceptans från Hälsorapport som kommer en gång per månad. Vaccinationsviljan är fortsatt stabilt hög bland deltagarna i alla åldersgrupper som ännu inte är vaccinerade.

Acceptans för vaccination mot covid-19