Generell vaccinationstäckning per åldersgrupp, kön och region presenteras på vår dashboard som man hittar via länk nedan.

Bekräftade fall i Sverige

Dessa data finns nu också per region i tabellformat och diagram som uppdateras veckovis och visar täckningen till och med senast föregående vecka. Där visas också tabeller med ökning av täckning per åldersgrupp jämfört med närmast föregående vecka. På nationell nivå har täckningen med minst en dos under vecka 28 ökat mest i åldersgrupperna 18-29 och 30-39 år (10 respektive 4 procentenheter). För dos två har störst ökning fortsatt skett i åldersgruppen 40-49 år (7 procentenheter) och 32 procent i åldersgruppen är nu fullvaccinerade.

De regelbundna analyserna av täckningsgraden för de undergrupper som prioriterades i fas 1, 2 och 3 har avslutats och de ingår istället i sin respektive åldersgrupp ovan.

Analys av täckningsgrad per födelseland, utbildning och ekonomi uppdateras tills vidare varannan vecka. Nya siffror presenteras nästa vecka.