Försäljningen av folköl uppgår till ungefär 8 % av den totala registrerade försäljningen av alkoholdrycker i Sverige (mätt i liter per 100 % alkohol). Enligt uppgifter inrapporterade från kommunerna fanns det år 2013 ca 6 900 försäljningsställen som säljer folköl.

För att få sälja folköl ska butiken vara registrerad som livsmedelsanläggning i den kommun som verksamheten bedrivs i. Verksamheten ska vara avsedd för stadigvarande försäljning av livsmedel, och man ska också sälja matvaror i butiken. Samma sak gäller för servering av folköl; lokalen ska vara registrerad och lämplig för stadigvarande verksamhet med livsmedel och mat ska serveras samtidigt. Den som har serveringstillstånd får även servera folköl, eftersom tillståndshavaren redan uppfyller alkohollagens regler för serveringstillstånd.

Den som ska bedriva detaljhandel med eller servering av folköl, dvs. ägaren av verksamheten, är skyldig att först anmäla försäljning av folköl hos den kommun där försäljningen ska ske. Ägaren ska utöva särskild kontroll, egenkontroll, över försäljningen. För egenkontrollen ska han eller hon ta fram ett egenkontrollprogram. Programmet ska bland annat beskriva vilka rutiner som ska tillämpas vid försäljning av folköl.

Syftet med ett egenkontrollprogram är att det ska vara ett stöd för försäljningsstället för att säkerställa att bestämmelserna i alkohollagen kommer att följas och ge en trygghet både för ägaren och personal. Ett egenkontrollprogram är också ett viktigt underlag för kommunen vid en tillsynskontakt. Kommunen kan ge information om försäljningsbestämmelserna och om skyldigheten att ha en särskild kontroll över försäljningen av folköl.

Folkhälsomyndigheten och respektive länsstyrelse har tillsynsansvar på nationell och regional nivå. Kommunen och Polismyndigheten är tillsynsmyndigheter inom kommunen. Det betyder att både kommunen och polisen utövar tillsyn och kontrollerar att försäljningen inte bryter mot alkohollagens bestämmelser. Polisens huvudsakliga uppgift är att ingripa vid brott. Kommunens uppgift är i första hand förebyggande. Kommunen kan meddela beslut om varning eller förbud att sälja folköl om man inte följer bestämmelserna i alkohollagen. Kommunen får också ta ut en tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av folköl.

Egenkontrollprogram av folkölsförsäljning

Den som säljer folköl ska även utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett exempel på ett egenkontrollprogram som är tänkt att vara ett stöd och hjälp för kommunerna i deras tillsynsarbete. Idag har många kommuner egna formulär. Egenkontrollprogrammen finns på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, kurmanji (nordkurdiska), spanska, sorani (sydkurdiska), svenska och turkiska.

Egenkontrollprogram

Arabiska (PDF, 430 kB) Bosniska, Kroatiska, Serbiska (Word-dokument, 123 kB)
Engelska (Word-dokument, 127 kB) Nordkurdiska (Word-dokument, 115 kB)
Spanska (Word-dokument, 128 kB) Sydkurdiska (PDF, 237 kB)
Turkiska (Word-dokument, 126 kB) Svenska (Word-dokument, 116 kB)

Egenkontrollprogrammen i word är låsta, men dokumentet kan låsas upp om man till exempel vill lägga till den egna kommunens namn och kommunvapen eller föra in andra uppgifter.

Så här låser du upp word-dokumenten

  1. Ladda ner word-dokumentet
  2. Under menyn Granska klickar du på Begränsa redigering
  3. Välj Stoppa skydd i högerspalten.

Instruktioner för att montera logotyp (PDF, 93 kB)

Broschyr och snabbguide

Broschyren Att sälja folköl vänder sig till dem som säljer eller har tänkt börja sälja folköl till konsumenter. Broschyren kan laddas hem som pdf eller beställas i tryckt format. Den finns också i en kortversion Att sälja folköl – Snabbguide och praktiska råd.

Broschyrerna finns även i pdf-format på dessa språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, nordkurdiska, spanska, sydkurdiska och turkiska.

Webbtester

Interaktiva kunskapstester om folköls- och tobaksförsäljning samt ålderskontroll. Används med fördel tillsammans med broschyrerna ovan.

Läs mer om webbtesterna