Kunskapsprov

Provkravet är en del av den nya alkohollagen som trädde i kraft 1 januari 2011. Kunskapsprovet har välkomnats av många – såväl av branschen som av myndigheter.

En kunskapsplan är framtagen som innehåller vägledning till kunskapsprovet om alkohollagstiftningen. Den riktar sig till dig som ska skriva provet, dig som utbildar i alkohollagen och till kommunerna.

Läs mer om kunskapsprovet och hur du kan förbereda dig

  • Årsstatistik kunskapsprov

    Hur många provtagare klarar kunskapsprovet vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar årligen statistik över antalet genomförda kunskapsprov och dess resultat.

  • Månadsstatistik kunskapsprov

    Hur många klarar kunskapsprovet vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar statistik om kunskapsproven vid varje månadsskifte.

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan