De pågående uppdragen vid Folkhälsomyndigheten inom narkotikaområdet är att: