Narkotika och hälsofarliga varor

Folkhälsomyndigheten arbetar med narkotikafrågan ur ett folkhälsoperspektiv. Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på narkotika, för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. Därigenom bidrar vi till att minska ojämlikheter i hälsa hos befolkningen.

De pågående uppdragen vid Folkhälsomyndigheten inom narkotikaområdet är att:

Gå till toppen av sidan