Partihandel med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat

Lyssna

För partihandel med alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs att du är godkänd som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för sådana varor.

Du måste vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare

Du som partihandlare måste vara godkänd som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för att få bedriva partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden, och du får endast bedriva partihandel med de drycker som godkännandet omfattar.

Till dessa får du sälja sprit och alkoholdrycker

Som partihandlare får du sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till:

  • Systembolaget
  • andra partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor
  • den som har serveringstillstånd
  • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för användning av alkoholvaror i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet

Du är skyldig att förvissa dig om att dina köpare har rätt att köpa in dessa varor eller sälja varorna vidare.

Det är endast du som partihandlare som får förpacka om och buteljera alkoholdrycker. Du får även föra ut, exportera, föra in och importera de varor som omfattas av det godkännande du har fått från Skatteverket.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Läs mer

Information om Skatteverkets godkännanden, alkoholdrycksliknande preparat och uppgifter som du behöver rapportera till Folkhälsomyndigheten:

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.