Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Lyssna

För att få tillverka sprit och alkoholdrycker krävs att du är godkänd som upplagshavare eller som skattebefriad förbrukare för sådana varor. Motsvarande krav gäller för innehav av en destillationsapparat eller delar till en sådan apparat. Du som tillverkar alkoholdrycker behöver lämna in statistiska uppgifter.

Du måste vara godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare

För att få tillverka sprit, vin, folköl, starköl, andra jästa alkoholdrycker och teknisk sprit krävs att du som näringsidkare är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för sådana varor. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden.

Tillverkning av sprit och alkoholdrycker

Med tillverkning av sprit avses varje förfarande varigenom sprit framställs eller utvinns. Det likställs även med bland annat rening eller återvinning av sprit, samt borttagning eller försvagning av denaturering i syfte att anpassa spriten för förtäring.

Det är förbjudet att tillverka sprit för eget behov. Det finns inte heller någon möjlighet att få tillstånd att tillverka sprit för sådant ändamål. Vin, folköl, starköl och andra jästa alkoholdrycker får däremot tillverkas i hemmet för eget behov utan krav på godkännande.

Du som tillverkar sprit får enbart förfoga över den i den egna rörelse eller för försäljning enligt alkohollagen.

Destillationsapparat för tillverkning av sprit

En destillationsapparat är en apparat som uppenbarligen är ägnad för att tillverka sprit. Alkohollagen förbjuder innehav, tillverkning av och överlåtelse av destillationsapparat om du inte är godkänd som upplagshavare eller skattebefriad förbrukare och har rätt att tillverka sprit. Även delar till en sådan apparat får endast tillverkas för, överlåtas till, eller innehas av den som har rätt att tillverka sprit.

Undantag från krav på godkännande för innehav av destillationsapparat

Folkhälsomyndigheten får medge undantag från bestämmelsen i alkohollagen om att du ska vara godkänd upplagshavare eller skattebefriad förbrukare för att få inneha en destillationsapparat, eller delar till en sådan apparat. Det finns möjlighet att ansöka om ett medgivande och vi gör då en bedömning i det enskilda fallet. Ett sådant medgivande kan utfärdas tillsvidare eller för en viss tid, och kan återkallas om förhållandena kräver det. En ansökan kan skickas till oss antingen via e-post eller vanlig post. Folkhälsomyndigheten utfärdar inte medgivanden för tillverkning av sprit. Inte heller beviljar Folkhälsomyndigheten undantag om du avser att använda apparaten för tillverkning av sprit. I dessa fall behöver du alltid vända dig till Skatteverket och invänta beslut om godkännande.

Ansökan om undantag från kravet om godkännande från Skatteverket för tillverkning för, överlåtelse till och innehav av destillationsapparat (PDF, 245 kB)

Annan destillationsapparat

Det finns destillationsapparater på marknaden som inte är ägnade för att tillverka sprit, utan för laboratorieändamål eller tillverkning av bland annat eteriska oljor och vattendestillering. För den typen av apparater behövs inget medgivande, eftersom de faller utanför alkohollagens bestämmelser.

Du behöver lämna in statistik över din tillverkning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över bland annat försäljning och tillverkning av alkoholdrycker och sprit. Du som är eller har varit godkänd av Skatteverket för att kunna tillverka under redovisningsperioden behöver därför rapportera in vissa uppgifter till oss. På vår webbsida om uppgiftsinlämning för statistik hittar du information om vad som gäller för dig.

Rapportering av restaurangrapport och uppgifter för statistik och tillsyn

De bestämmelser som den här informationen bygger på