Krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Innan en elektronisk cigarett eller påfyllningsbehållare får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska produktens tillverkare samt importörer anmäla uppgifter om produkten till oss.

E-cigaretter och påfyllningsbehållare som tillhandahålls konsumenter på den svenska marknaden ska även uppfylla den årliga rapporteringsskyldigheten, uppfylla lagens produktkrav, samt att förpackningar till e-cigaretter och påfyllningsbehållare ska vara försedda med hälsovarning, informationsblad och innehållsdeklaration på svenska.

Läs mer

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas e-cigaretter och påfyllningsbehållare även av andra krav och regelverk.

CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler för kemiska produkter

I Reach-förordningen finns bestämmelser om förbud mot användning av tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.

I CLP-förordningen finns bestämmelser om märkning av produkter som uppfyller kriterierna för att anses farliga enligt denna förordning.

Nikotinhaltiga vätskor till e-cigaretter och påfyllningsbehållare är kemiska produkter och omfattas även av lagstiftningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för. Du bör kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler för kemiska produkter och hur dessa regleringar påverkar e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Elsäkerhet

E-cigaretter som delar till e-cigaretter kan omfattas av krav på elsäkerhet. Har du frågor om elsäkerhet bör du kontakta Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Produktsäkerhet

Produktsäkerhetslagen gäller även e-cigaretter och påfyllningsbehållare.