Krav på e-cigaretter och påfyllningsbehållare

Lyssna

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobak och liknande produkter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis CLP- och Reach-förordningen.

Krav i lagen om tobak och liknande produkter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobak och liknande produkter omfattas e-cigaretter och påfyllningsbehållare även av andra krav och regelverk.

CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler för kemiska produkter

I Reach-förordningen finns bestämmelser om förbud mot användning av tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.

I CLP-förordningen finns bestämmelser om märkning av produkter som uppfyller kriterierna för att anses farliga enligt denna förordning.

Nikotinhaltiga vätskor till e-cigaretter och påfyllningsbehållare är kemiska produkter och omfattas även av lagstiftningar som Kemikalieinspektionen ansvarar för. Du bör kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler för kemiska produkter och hur dessa regleringar påverkar e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

Elsäkerhet

E-cigaretter som delar till e-cigaretter kan omfattas av krav på elsäkerhet. Har du frågor om elsäkerhet bör du kontakta Elsäkerhetsverket.

Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

Nikotinskatt

Har du frågor om nikotinskatt gällande e-cigaretter och påfyllningsbehållare, bör du kontakta Skatteverket.

Produktsäkerhet

Produktsäkerhetslagen gäller även e-cigaretter och påfyllningsbehållare.