Minnesanteckningar 2020-05-07

Lyssna

Minnesanteckningar från videomöte med tillverkare av cigaretter och rulltobak för den svenska marknaden.

Deltagare

Representanter från Grand River Enterprises GmbH, Japanese Tobacco International, Mac Baren Tobacco Company A/S, Philip Morris International, British American Tobacco, Scandinavian Tobacco Group Eersel B.V. Från Folkhälsomyndigheten deltog Ellen Jones, Saffa Efazat, Janini Edvinsson, Åsa Lindbäck samt Anita Lundin.

Anteckningar

Ellen Jones, Folkhälsomyndigheten, inledde mötet och hälsade alla välkomna. Efter en genomgång av vilka som var deltagande gav hon en kort introduktion av syftet med mötet och varför vi bjudit in till detta. Ordet lämnades över till Saffa Efazat på myndigheten som sammanfattade det informationsbrev som skickades ut tillsammans med inbjudan till detta möte.

Myndigheten har för avsikt att publicera exempel på de säkerhetsmärkningar som finns på de tobaksvaror som säljs i Sverige med en kort instruktion om hur man kan fastställa äktheten av märkningen. Information kommer endast ges kring de äkthetsdetaljer som är synliga och en av de delvis synliga detaljerna (mikrotext). Syftet är dels att vara ett stöd för kommunala tillsynshandläggare i deras tillsyn samt för att detaljhandlare och partihandlare ska kunna kontrollera att säkerhetsmärkningen finns. För de tillverkare som delar utformningen säkerhetsmärkningen, i vart fall när det gäller de tre nämnda äkthetsdetaljerna, så kommer endast ett säkerhetsmärke visas. Det är endast de olika variationer av säkerhetsmärkningar som ska visas, utan någon koppling till vilken tillverkare som använder märkningen.

Istället för att Folkhälsomyndigheten utarbetar detta material på egen hand ser myndigheten det som säkrare om tillverkarna tillsammans med sin leverantör av säkerhetsmärkning tar fram det material som myndigheten ska publicera på vår webbplats. Detta skulle även skydda märkningarna så de inte går att förfalska eller kunna användas på ett annat otillbörligt sätt.

Deltagarna vid mötet fick möjlighet att ställa frågor eller lämnas synpunkter på myndighetens förslag.

Representanten från British American Tobacco framförde ett önskemål om att myndigheten skickar ett officiellt brev med en tydlig instruktion om vad det är myndigheten önskar att tillverkarna ska göra för att kunna överlämnas sin leverantör av säkerhetsmärkning. Leverantören behöver veta vad de ska informera om.

Samtliga deltagande företagsrepresentanter instämde med förslaget.

Representanten från Mac Baren påpekade att det kan finnas problem med de sekretessavtal som är skrivna mellan tillverkarna och leverantören av säkerhetsmärkningen.

Övriga deltagarna instämde, men kunde enas om att det troligtvis kan lösas med ett officiellt brev från myndigheten.

Eftersom det inte fanns fler frågor från deltagarna avslutades mötet av Ellen Jones med slutsatsen att myndigheten inom kort återkommer med ett officiellt brev till tillverkarna.