Anmälan om försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat

Lyssna

Du som säljer teknisk sprit på den svenska marknaden ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten. Det gäller även dig som tillverkar, för in eller importerar alkoholhaltiga preparat och sedan säljer dessa i Sverige. Här kan du ladda ner formulär för att anmäla försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Du som säljer teknisk sprit på den svenska marknaden ska anmäla det till Folkhälsomyndigheten. Det gäller också för dig som tillverkar, för in eller importerar alkoholhaltiga preparat och sedan säljer dessa på den svenska marknaden. Anmälan ska göras i samband med att verksamheten påbörjas och innehålla de uppgifter som vi efterfrågar i formuläret.

Formulär för anmälan av försäljning av teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. (PDF, 266 kB)

Du ska underrätta Folkhälsomyndigheten utan dröjsmål genom att använda dig av samma formulär om det sker en ändring av de uppgifter som du har anmält till oss eller om verksamheten upphör.

Anmälan är endast en registrering om försäljning av teknisk sprit och/eller alkoholhaltiga preparat. Du behöver inte invänta ett godkännande för att påbörja er verksamhet. Du ska dock följa de krav som finns i lagen och föreskrifterna:

Relaterad publikation

I publikationen "Vägledning för handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat" finns information till dig som handlar eller har tänkt handla med denna typ av varor. Vägledningen beskriver hur du avgör vad som är teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, och vilka bestämmelser du omfattas av.

Du har alltid en skyldighet att känna till vad som gäller enligt lag

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig, och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du måste känna till. Vi uppdaterar kontinuerligt innehållet men vi kan inte garantera att informationen på sidan alltid är helt aktuell.