Kontrollorgan och extern kontroll teknisk sprit

Lyssna

Säljare av teknisk sprit ska anlita ett ackrediterat kontrollorgan som kontrollerar att reglerna på området följs. Här kan du läsa mer om reglerna, kontrollorganets uppgifter och vilka formulär som ska användas vid kontrollen.

Säljare av teknisk sprit ska anlita ett kontrollorgan

De som säljer teknisk sprit ska anlita ett kontrollorgan för att utföra extern kontroll. Det framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. Kontrollorganet ska vara ackrediterat och stå under tillsyn av Swedac. Kontrollorganet ska utfärda ett intyg om att kontrollen är utförd. Resultatet av kontrollen ska dokumenteras i en rapport om kontrollorganet konstaterar att säljaren inte följer lagens krav. Folkhälsomyndigheten har tagit fram formulär för kontrollintyg och kontrollrapport.

Ackreditering av kontrollorgan

Vi hänvisar till Swedac i dessa fall:

  • för att ansöka om att bli ett ackrediterat kontrollorgan för försäljning av teknisk sprit
  • om du har synpunkter på hur ett kontrollorgan utför sitt arbete.

Kontrollorganets uppgifter och formulär

De kontroller som kontrollorganet ska utföra framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:63) om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Dessa formulär ska kontrollorganet använda för att dokumentera kontrollerna:

Webbinarium

Folkhälsomyndigheten har spelat in ett webbinarium som hölls den 31 januari 2023. I webbinariet går vi tillsammans med Swedac bl.a. igenom

  • de uppgifter som kontrollorganet ska utföra
  • hur formulären ska användas
  • hur ackrediteringsprocessen ser ut
  • vilken roll bägge myndigheterna har i relation till kontrollorganen.

Titta på webbinariet: Nya regler för handel med teknisk sprit och nya krav för kontroll – Ett webbinarium för kontrollorgan

Frågor och svar

Frågor och svar om kontrollorgan och extern kontroll

Synpunkter på den som säljer teknisk sprit

Har du synpunkter på hur säljare av teknisk sprit följer alkohollagen eller Folkhälsomyndighetens föreskrifter? Du kan kontakta Folkhälsomyndigheten genom att skicka ett mejl till alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i lagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.