Vårt arbete inom dopning

Lyssna

Vi har regeringens uppdrag arbeta för ett samhälle fritt från dopning.

Med dopning menas den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan, utanför idrotten. Användning av dopningsmedel förekommer inom idrotten och, sedan 1980-talet, i samhället i övrigt.

Vårt arbete fokuserar på ANDTS-politikens övergripande mål om ett samhälle fritt från dopning.

På de här sidorna hittar du information om vårt uppdrag inom det dopningsförebyggande arbetet: hur vanligt förekommande användningen av dopningspreparat är, dopningens skadeverkningar, exempel på åtgärder för att förebygga dopning samt lagar och policyer inom området.

Läs mer

Här hittar du mer information om doping inom idrotten.