Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn

Lyssna

Region Västerbotten i samarbete med Umeå universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Glesbygdens förutsättningar att uppmärksamma barn i riskmiljö (diva-portal.org)

Om projektet

Det här projektet arbetar för att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som mindre kommuner, särskilt de i glesbygd, har för att tidigt uppmärksamma och stödja barn i riskmiljöer. Projektet prövar också metoden Föra barnen på tal (FBT).

Bakgrund

Utvärderingar och metodutveckling genomförs ofta i storstadsmiljö med tillgång till både befolkningsunderlag och specialiserade enheter. Men 141 av landets 290 kommuner har en befolkning på under 15 000 invånare. Många av dessa kommuner ligger dessutom i glesbygd där förutsättningarna för det sociala arbetet är lite annorlunda jämfört med större orter. Förutom svårigheten med att ha egna specialiserade resurser så medför de geografiska avstånden utmaningar för samverkan mellan kommunerna. Samtidigt kan emellertid det begränsade antalet personer som involveras, t ex i ett ärende som rör ett barn i riskmiljö, medföra snabbare kontakter och enklare beslutsvägar.

Syfte

Att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som mindre kommuner, särskilt de i glesbygd, har att förhålla sig till för att tidigt uppmärksamma och stödja barn i riskmiljö. Projektet syftar också till att följa och stötta ett brett anslag i införandet av metoden Föra barnen på tal (FBT).

Arbetssätt

Förutom demografisk kartläggning och insamling av data rörande barn i risk, tas en utgångspunkt i en bred utbildningssatsning och implementering av metoden FBT, som en möjlig ”lägsta nivå” i pilotkommunerna Malå, Dorotea och Storuman/Tärnaby.

Uppföljning och utvärdering

För det övergripande syftet rörande kommunernas förutsättningar kommer nyckelpersoner att intervjuas. Implementeringen av FBT kommer att utvärderas avseende deltagarnas förväntningar, behov och möjligheter att arbeta med metoden, om den är verksam som ”lägsta-nivå” med mera samt hur de uppfattar den i relation till sin yrkesroll. Ambition finns också att intervjua föräldrar som tagit del av samtal i enlighet med FBT om deras uppfattning.