Riktlinjer för att beakta barns behov

Lyssna

Region Skåne i samarbete med Lunds universitet.

Projektrapport

Projektets egen slutrapport som beskriver de resultat och erfarenheter som tagits fram under projekttiden.

Barns behov av information, råd och stöd när en förälder får vuxenpsykiatrisk vård - Hur efterföljs lagen i den kliniska vardagen? (researchgate.net)

Om projektet

Projektet utvärderar de insatser som erbjuds barn till psykiskt sjuka föräldrar i hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är Psykiatri Skånes riktlinjer som bland annat innebär att det vid varje enhet ska finnas barnombud och handlingsprogram för familjer med psykisk sjukdom.

Bakgrund

Den 1 januari 2010 infördes en ändring i hälso-och sjukvårdslagen för att beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder är psykisk sjuk. I Skåne söker årligen ca 11 000 personer med minderåriga barn stöd hos vuxenpsykiatrin. Psykiatrin i Skåne har utformat riktlinjer för att fullfölja lagens intentioner. Riktlinjerna innebär att det vid varje enhet ska finnas barnombud och handlingsprogram för familjer till psykiskt sjuka. Allmän information om arbetet med barn som anhöriga ska finnas tillgängligt internt och externt. Föräldrar och barn ska få skriftlig och muntlig information om förälderns sjukdom och vilken hjälp man kan få. På varje enhet ska det finnas fysiska mötesplatser anpassade till barn. Alla medarbetare ska känna till anmälningsplikten till socialtjänst om man misstänker att barn far illa. Personalen ska tillämpa kunskaper från Föra barnen på tal och Beardslee familjeintervention ska erbjudas när det är lämpligt.

Syfte och metod

Syftet med studien är att utvärdera och bidra till en utveckling av de insatser som görs för barn till psykiskt sjuka föräldrar i Skåne i den kliniska vardagen. Med utgångspunkt i Psykiatri Skånes Riktlinjer för att beakta behov hos barn till psykiskt sjuka föräldrar undersöks hur lagens intentioner efterlevs i den kliniska vardagen.

Uppföljning och utvärdering

Utvärderingen görs som en prospektiv och longitudinell studie och kommer att ske vid två tidpunkter för att undersöka effekten av bland annat kompetensutveckling av personal under 2013. Huvuddelen av utvärderingen utgörs av en registerstudie där befintlig databas används. För att komplettera resultaten kommer ett antal kvalitativa intervjuer att genomföras med medarbetare. Insatserna samordnas med Interreg IV A.