Migration är en viktig bestämningsfaktor för hälsa, i samspel med t.ex. socialt stöd, yrke, utbildning och boende. Hälsan kan påverkas av många olika saker som har med migrationsprocessen att göra, till exempel hälsorisker medan man är på flykt. Det kan också handla om att utrikesfödda har sämre villkor och förutsättningar än andra i det nya landet. Effekterna på individers och gruppers hälsa beror mycket på bestämningsfaktorerna, som också samspelar på olika sätt med varandra.

Figur 1: International Organisation of Migration´s (IOM) version av Whitehead och Dahlgrens modell från 1991 över hälsans sociala bestämningsfaktorer. Referens: International Organisation of Migration (IOM).

Illustration av IOM:s (International Organisation of Migration) version av Whitehead och Dahlgrens modell från 1991 över hälsans sociala bestämningsfaktorer.