Smittskyddsinsatser

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till hälso- och sjukvård som är nödvändig ur ett smittskyddsperspektiv. Detta innefattar testning och vid behov behandling av smittsamma sjukdomar, samt vaccination enligt det nationella barnvaccinationsprogrammet och mot covid-19.

Beslutsunderlag – Rekommendation gällande smittskyddsinsatser till personer som ankommer till Sverige från Ukraina

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att människor från Ukraina oavsett migrationsstatus får tillgång till vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn och mot covid-19.

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Översatt material

Denna lista utökas löpande med både ukrainska och ryska översättningar (många från Ukraina har ryska som förstaspråk). Information om testning för covid-19 och när man ska stanna hemma finns översatt till ukrainska och ryska på den ukrainska språksidan respektive den ryska språksidan:

Ukrainskt material

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på ukrainska (sidan innehåller även informationsblad)

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos på ukrainska (PDF, 241 kB)

Frågeformulär inför Bacillus Calmette-Guèrin-vaccination (tuberkulos) på ukrainska (PDF, 372 kB)

Ryskt material

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på ryska (sidan innehåller även informationsblad)

Hälsodeklaration inför vaccination mot tuberkulos på ryska (PDF, 249 kB)

Frågeformulär inför Bacillus Calmette-Guèrin-vaccination (tuberkulos) på ryska (PDF, 340 kB)