Läs mer

 • Det bör alltid finnas en plan med aktiviteter, ansvarsområden och roller så att alla i projektgruppen vet vad som förväntas och kan följa en gemensam plan.

  Exempel på teorier ni kan välja att basera arbetet på:

  • Teori om social inlärning
  • Health belief model
  • Teori om hälsobeteendeförändring
  • Teorier om self-efficacy
  • Teorier om social planering
  • Hälsokonsekvensbedömning
  • HELPSAM (Health Promotion Strategy Analysis Model)

  Uppdaterad: 2020-12-17 15:02

  Direktlänk till frågan