30 juni 2022

Totalt har 28 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner och är alla män i åldersgruppen 20-60 år. Flest fall har rapporterats från Region Stockholm.

Bekräftade utbrottsfall har rapporterats från flera olika länder i världen. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall har fortsatt att öka. Fram till den 28 juni i år har drygt 4000 fall bekräftats i Europa och länderna Storbritannien, Tyskland, Spanien, Portugal och Frankrike har rapporterat flest fall.

Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka eller avlidit i det pågående utbrottet av apkoppor i icke-endemiska länder. Den 23 juni beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet för närvarande inte utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

Läs mer

23 juni 2022

Totalt har 13 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Under våren 2022 har apkoppor upptäckts i länder där sjukdomen normalt inte förekommer. Antal fall i utbrottet har fortsatt att öka och fram till 21 juni i år hade drygt 2 700 fall rapporterats i Europa. I Europa har Storbritannien, Spanien, Tyskland, Portugal och Frankrike rapporterat flest fall. De flesta som insjuknat är män. I det aktuella utbrottet av apkoppor har få personer blivit allvarligt sjuka och hittills har ingen avlidit i detta utbrott.

I det aktuella utbrottet har fall rapporterats i andra icke-endemiska länder utanför Europa som till exempel USA, Kanada och Australien.

Genetisk analys av virus i det aktuella utbrottet har hittills visat den västafrikanska stammen av apkoppor som anses ge lindrigare symptom än den centralafrikanska stammen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Läs mer

ECDC & WHO Joint Surveillance Bulletin (monkeypoxreport.ecdc.europa.eu)

15 juni 2022

Totalt har tio fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i länder där utbrott av apkoppor inte förekommit tidigare har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

10 juni 2022

Totalt har sex fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i världen har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

2 juni 2022

Totalt har fem fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Tre av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

31 maj 2022

Totalt har fyra fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

30 maj 2022

Totalt har tre fall av apkoppor nu bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm och ett i västra Götalandsregionen.

25 maj 2022

Totalt två fall av apkoppor har hittills bekräftats i Sverige. De svenska fallen hör hemma i region Stockholm och västra Götalandsregionen.

20 maj 2022

Ett av fallen har konstaterats i Sverige. De flesta av fallen i utbrottet har inte någon resekoppling till områden i Afrika där apkoppor har förekommit tidigare. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har fallen i Storbritannien drabbat män som har sex med män.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

Läs mer