Smitta från och till djur

Lyssna

Det är troligt att några av de första personerna som fick sjukdomen covid-19, blev smittade vid ett besök på en marknad med levande djur i Kina. Det är i dagsläget oklart från vilket djur smittan spreds och hur smittspridningen gick till.

Det finns enstaka rapporter om att smittan kan överföras från människa till husdjur under vissa omständigheter men sannolikheten att det sker bedöms vara liten. Den pågående epidemin drivs av en smittspridning mellan människor.

I nuläget finns ingen information som talar för att covid-19 skulle kunna spridas av myggor. Det är ett luftvägsvirus som sprids via små och stora droppar från luftvägarna

Läs mer

Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur (sva.se)