Mpox (Internationellt maj 2022–maj 2023)

Lyssna

Den 11 maj meddelade WHO att utbrottet av mpox inte längre bedöms utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Utbrottet klassades som en PHEIC den 23 juli 2022.

Under 2022 rapporterades fall av mpox (tidigare apkoppor) från flera länder från olika kontinenter där mpox normalt inte har förekommit tidigare. I det här utbrottet har överföringen av viruset framför allt skett via nära hudkontakt vid sexuella kontakter mellan män som har sex med män. I Sverige rapporterades det senaste fallet av mpox i januari 2023. Globalt rapporteras fortfarande fall av mpox men smittspridningen har gått in i en ny fas vilket innebär ett kontinuerligt och långsiktigt arbete mot sjukdomen för att förhindra nya utbrott.

Den 11 maj 2023 meddelade WHO att utbrottet av mpox inte längre bedöms utgöra ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Utbrottet klassades som en PHEIC den 23 juli 2022.

WHO: Mpox utgör inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa (nyhet 2023-05-12)

12 maj 2023

Senaste fallet av mpox (tidigare apkoppor) i Sverige rapporterades i slutet av januari.

Till och med vecka 18 har totalt 260 fall av mpox identifierats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från Stockholm (194 fall), Skåne (29 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 37 år).

Figur 2023-05-12: Antal rapporterade fall av mpox per vecka i Sverige, vecka 20 2022 – 18 2023.

Antalet fall var högst vecka 31 2022, sedan vecka 34 2022 är antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Flertalet fall är smittade i Sverige.

6 april 2023

Inga nya fall av mpox (tidigare apkoppor) har rapporterats i Sverige de senaste sex veckorna (vecka 8 2023 – vecka 13 2023).

Till och med vecka 13 har totalt 260 fall av mpox identifierats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från Stockholm (194 fall), Skåne (29 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 37 år).

Figur 2023-04-06: Antal rapporterade fall av mpox per vecka i Sverige, vecka 20 2022 – vecka 13 2023.

Antalet fall var som högst vecka 31, sedan vecka 34 är antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

24 februari 2023

Under de senaste fem veckorna (vecka 3 2023 – vecka 7 2023) har 3 fall av mpox (tidigare apkoppor) rapporterats i Sverige (se figur nedan), ett fall av dessa rapporterade som smittade utomlands.

Till och med vecka 7 har totalt 260 fall av mpox identifierats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från Stockholm (194 fall), Skåne (29 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 37 år).

Nästan 3 100 individer har hittills vaccinerats med minst en dos och cirka 2 000 individer har vaccinerats med två doser mpox-vaccin. Majoriteten har vaccinerats i region Stockholm (data rapporterat till och med den 2 februari 2023).

Figur 2023-02-24: Antal rapporterade fall av mpox per vecka i Sverige, vecka 20 2022 – 7 2023.

Antalet fall var som högst vecka 31, sedan vecka 34 är antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

20 januari 2023

Under de senaste fyra veckorna (vecka 51 2022 – vecka 2 2023) har 7 fall av mpox (tidigare apkoppor) rapporterats i Sverige (se figur nedan), samtliga rapporterade som smittade i Sverige.

Till och med vecka 2 har totalt 257 fall av mpox identifierats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från Stockholm (192 fall), Skåne (28 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 37 år).

Cirka 2 800 individer har hittills vaccinerats med minst en dos och cirka 1 750 individer har vaccinerats med två doser mpox-vaccin. Majoriteten har vaccinerats i region Stockholm (data rapporterat till och med den 3 januari 2023).

Figur 2023-01-20: Antal rapporterade fall av mpox per vecka i Sverige, vecka 21 2022 – 2 2023.

Antalet fall var som högst vecka 31, sedan vecka 34 är antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

1 januari 2023

Sjukdomen byter namn från apkoppor till mpox.

16 december 2022

Under vecka 48-49 rapporterades 13 nya fall av apkoppor i Sverige (se figur nedan). Bland fallen som rapporterades under perioden juni-augusti var cirka hälften smittade i Sverige, motsvarande andel sedan september var 83 procent.

Totalt till och med vecka 49 har 242 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från Stockholm (177 fall), Skåne (28 fall), Västra Götaland (13 fall) och Uppsala (6 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 37 år).

Totalt har cirka 2700 individer vaccinerats med minst en dos och cirka 1500 individer har vaccinerats med två doser. Majoritet har vaccinerats i region Stockholm. (Data rapporterat till och med den 8 december 2022).

Figur 2022-12-16: Antal rapporterade fall av apkoppor per vecka i Sverige, vecka 20 – 49, 2022.

Den första stapeln visas vecka 21 och den senaste stapeln visas vecka 49. Antalet fall var som högst vecka 31. Sedan vecka 34 har antalet fall legat på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

30 november 2022

Under vecka 45-47 rapporterades 17 nya fall av apkoppor i Sverige (se figur nedan). Bland fallen som rapporterats under de senaste åtta veckorna är 85 procent smittade i Sverige, motsvarande andel sedan utbrottets början är 59 procent.

Totalt till och med vecka 47 har 229 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (166 fall), Skåne (28 fall) och Västra Götaland (13 fall). Från övriga regioner har 0-5 fall per region rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år).

Figur 2022-11-30: Antal rapporterade fall av apkoppor per vecka i Sverige, vecka 20 – 47, 2022.

Första stapel visas vecka 21 och den senaste stapeln visas vecka 47. Antalet fall var som högst vecka 31. Sedan vecka 34 har antalet fall legat på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

10 november 2022

Under vecka 43 rapporterades 3 nya fall och under vecka 44 rapporterades inga nya fall av apkoppor i Sverige. Bland fallen som rapporterats under de senaste åtta veckorna är 84 procent smittade i Sverige, motsvarande andel sedan utbrottets början är 58 procent.

Totalt till och med vecka 44 har 212 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (152 fall), Skåne (28 fall) och Västra Götaland (13 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år).

Figur 2022-11-10: Antal rapporterade fall av apkoppor per vecka i Sverige, vecka 20 – 44, 2022.

Första stapel visas vecka 21 och den senaste stapeln visas vecka 44. Antalet fall var som högst vecka 31. Sedan vecka 34 ligger antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

27 oktober 2022

Antalet nya fall av apkoppor per vecka är fortsatt på en lägre nivå än under sommaren. Under vecka 42 rapporterades två nya fall av apkoppor i Sverige. Bland fallen som rapporterats under september och oktober är 79 procent smittade i Sverige, motsvarande andel sedan utbrottets början är 56 procent.

Totalt till och med vecka 42 har 209 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (147 fall), Skåne (28 fall) och Västra Götaland (13 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år).

Figur 2022-10-27. Antal rapporterade fall av apkoppor per vecka i Sverige, vecka 20 – 42, 2022.

Första stapel visas vecka 21 och den senaste stapeln visas vecka 42. Antalet fall var som högst vecka 31. Sedan vecka 34 ligger antalet fall på en lägre nivå än under sommaren. Majoriteten av fallen är smittade i Sverige.

14 oktober 2022

Hittills har 206 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (147 fall), Skåne (28 fall) och Västra Götaland (13 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år). Andelen smittade i Sverige är 55 %.

29 september 2022

Hittills har 195 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (136 fall), Skåne (28 fall) och Västra Götaland (13 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats. Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år). Andelen smittade i Sverige är 53 %.

Läs mer

15 september 2022

Hittills har 179 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (124 fall), Skåne (27 fall) och Västra Götaland (12 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats (färre än fyra fall). Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år). Andelen smittade i Sverige är 51 %.

Figur 2022-09-15. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=179).

Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporterade insjuknade fall i Sverige per vecka under perioden vecka 17 till 36. Staplarna är uppdelade på fall smittade i Sverige, fall smittade vid resa och fall med okänt smittland.

8 september 2022

Hittills har 168 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (115 fall), Skåne (25 fall) och Västra Götaland (12 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats (färre än fyra fall).

Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-65 år (medel 38 år).

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där smittan normalt sett inte förekommer. Enligt WHO har drygt 23000 fall rapporterats i Europa. Globalt sett har antal fall av apkoppor som rapporterats minskat den senaste veckan. Likaså i Sverige, har antalet fall som rapporterats in per vecka minskat.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

1 september 2022

Hittills har 161 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (112 fall), Skåne (24 fall) och Västra Götaland (11 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats (färre än fyra fall).

Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år (medel 38 år). Majoriteten av fallen har smittats utomlands, framförallt i Spanien och Tyskland. Under augusti var andelen smittade i Sverige av de hittills rapporterade fallen 55 %.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där smittan normalt sett inte förekommer. Enligt WHO har drygt 22 000 fall rapporterats i Europa. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men ett fåtal dödsfall har rapporterats från olika delar av världen.

Den samlade bedömningen är att spridningen av apkoppor fortsätter. Utifrån tillgänglig data verkar utbrottstoppen ha passerats i Europa och i Sverige (se figur nedan). Antalet rapporterade fall under de senaste veckorna är dock inte fullständigt eftersom analys och inrapportering fortfarande pågår.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-09-01. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=161).

Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporteade insjuknade fall i Sverige per vecka under perioden vecka 17 till 33. Staplarna är uppdelade på fall smittade i Sverige, fall smittade vid resa och fall med okänt smittland.

25 augusti 2022

Hittills har 154 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har framförallt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm (106 fall), Skåne (24 fall) och Västra Götaland (10 fall). Från övriga regioner har enstaka fall rapporterats (<4).

Fallen som rapporterats i Sverige är huvudsakligen män i åldersgruppen 20-59 år. Majoriteten av fallen har smittats utomlands. Under augusti är andelen smittade i Sverige av de hittills rapporterade fallen 44 %.

Totalt har drygt 400 individer testats för apkoppor i Sverige. Av dessa har 37 % testat positivt. Antalet testade individer har ökat under sommaren och i takt med det har fler laboratorier i landet etablerat diagnostik för apkoppor. De senaste tre veckorna var andelen positiva i medel 27 %.

Den samlade bedömningen är att spridningen av apkoppor fortsätter i Sverige, framförallt i Stockholm. Antalet fall per vecka ökade till och med vecka 27 och sedan dess har ökningen stannat av. Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, är antalet fall som visas för dessa veckor inte fullständigt.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där smittan normalt sett inte förekommer. Enligt WHO har drygt 21 000 fall rapporterats i Europa.

De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men ett fåtal dödsfall från olika delar av världen rapporterats.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-25. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=154).

Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporteade insjuknade fall i Sverige per vecka under perioden vecka 17 till 34. Staplarna är uppdelade på fall smittade i Sverige, fall smittade vid resa och fall med okänt smittland.

18 augusti 2022

Hittills har 139 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest fall från region Stockholm. Fallen finns huvudsakligen bland män åldersgruppen 20-59 år. Andelen som rapporterats som smittade i Sverige har successivt ökat något de senaste tre månaderna; från 38% i juni, till 48% i juli och 50% hittills under augusti.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där smittan normalt sett inte förekommer. Enligt WHO har drygt 19 000 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Spanien, Tyskland och Storbritannien. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men den senaste tiden har ett fåtal dödsfall från olika delar av världen rapporterats.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-18. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=139).

Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporteade insjuknade fall i Sverige per vecka under perioden vecka 17 till 33. Staplarna är uppdelade på fall smittade i Sverige, fall smittade vid resa och fall med okänt smittland.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

11 augusti 2022

Fram till och med den 11 augusti har 126 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest fall från Region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Cirka hälften av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 9 augusti har 17 897 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Spanien, Tyskland och Storbritannien. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men den senaste tiden har det kommit rapporter om ett fåtal dödsfall från olika delar av världen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-11. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=126).

 Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporterade insjuknade fall i Sverige per vecka.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

4 augusti 2022

Fram till och med den 4 augusti har 111 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest fall från region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 2 augusti har 15926 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Spanien, Tyskland och Storbritannien. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men den senaste tiden har det kommit rapporter om ett fåtal dödsfall från olika delar av världen.

Tillgången till vaccin är mycket begränsad både globalt och i Sverige. Sverige har tilldelats en begränsad mängd doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Dessa distribueras för att ges till personer som har exponerats för viruset.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-04. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=111).

Figuren visar ett stapeldiagram över antal rapporterade insjuknade fall i Sverige per vecka.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

28 juli 2022

WHO beslutade den 23 juli att utbrottet av apkoppor ska klassificeras som ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Det innebär att WHO ser ett behov av samordnade insatser internationellt och att WHO ger rekommendationer till länderna. Det är sedan upp till varje land att vidta de åtgärder som är lämpliga utifrån respektive lands epidemiologiska situation.

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget, både i Sverige och internationellt och tar del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Fram till och med den 28 juli har 85 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner där merparten rapporterats från region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 27 juli har 13043 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Få personer har blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Figur 2022-07-28. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=85).

Stapeldiagram som visar Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

21 juli 2022

Fram till och med den 21 juli har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20–65 år där medelåldern är 38 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 20 juli har drygt 10 600 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-07-21. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=77).

Fram till och med den 21 juli har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

14 juli 2022

Fram till och med den 13 juli har 58 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20–65 år där medelåldern är 39 år. Närmare 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 12 juli har över 8 000 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-07-14. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=58).

Totalt har 58 fall rapporterats i Sverige.  I vecka 26 insjuknade över 15 personer. Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

7 juli 2022

Fram till och med den 6 juli har 43 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från Region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20-60 år där medelåldern är 37 år. En tredjedel av fallen har rapporterats smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 5 juli har nästan 6000 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de Europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

30 juni 2022

Totalt har 28 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner och är alla män i åldersgruppen 20-60 år. Flest fall har rapporterats från Region Stockholm.

Bekräftade utbrottsfall har rapporterats från flera olika länder i världen. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall har fortsatt att öka. Fram till den 28 juni i år har drygt 4000 fall bekräftats i Europa och länderna Storbritannien, Tyskland, Spanien, Portugal och Frankrike har rapporterat flest fall.

Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka eller avlidit i det pågående utbrottet av apkoppor i icke-endemiska länder. Den 23 juni beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet för närvarande inte utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

23 juni 2022

Totalt har 13 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Under våren 2022 har apkoppor upptäckts i länder där sjukdomen normalt inte förekommer. Antal fall i utbrottet har fortsatt att öka och fram till 21 juni i år hade drygt 2 700 fall rapporterats i Europa. I Europa har Storbritannien, Spanien, Tyskland, Portugal och Frankrike rapporterat flest fall. De flesta som insjuknat är män. I det aktuella utbrottet av apkoppor har få personer blivit allvarligt sjuka och hittills har ingen avlidit i detta utbrott.

I det aktuella utbrottet har fall rapporterats i andra icke-endemiska länder utanför Europa som till exempel USA, Kanada och Australien.

Genetisk analys av virus i det aktuella utbrottet har hittills visat den västafrikanska stammen av apkoppor som anses ge lindrigare symptom än den centralafrikanska stammen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Läs mer

ECDC & WHO Joint Surveillance Bulletin (monkeypoxreport.ecdc.europa.eu)

15 juni 2022

Totalt har tio fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i länder där utbrott av apkoppor inte förekommit tidigare har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

10 juni 2022

Totalt har sex fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i världen har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

2 juni 2022

Totalt har fem fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Tre av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

31 maj 2022

Totalt har fyra fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

30 maj 2022

Totalt har tre fall av apkoppor nu bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm och ett i västra Götalandsregionen.

25 maj 2022

Totalt två fall av apkoppor har hittills bekräftats i Sverige. De svenska fallen hör hemma i region Stockholm och västra Götalandsregionen.

20 maj 2022

Ett av fallen har konstaterats i Sverige. De flesta av fallen i utbrottet har inte någon resekoppling till områden i Afrika där apkoppor har förekommit tidigare. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har fallen i Storbritannien drabbat män som har sex med män.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

Läs mer på andra webbplatser