Vaccinationer som ska rapporteras

Alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras in i det nationella vaccinationsregistret. Det gäller alla vaccinationer inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, oberoende av ålder på den som vaccineras.

Den information som ska rapporteras är datum för vaccinationen, den vaccinerades personnummer, samordningsnummer eller reservnummer, vilket vaccin som använts, satsnummer och den vårdgivare som har ansvarat för vaccinationen. Den vaccinerades folkbokföringsort hämtas direkt från folkbokföringsregistret.

Följande vaccinationer som ges inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn ska rapporteras i det nationella vaccinationsregistret från och med den 1 januari 2013:

 • difteri
 • stelkramp
 • kikhosta
 • polio
 • Haemophilus influenzae typ b
 • pneumokocker
 • mässling
 • påssjuka
 • röda hund
 • humant papillomvirus
 • rotavirus (från den 1 september 2019)

Regeringen har beslutat att vaccinationer mot rotavirus ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn från och med den 1 september 2019. Vaccinet ges till spädbarn. Vaccinationer mot rotavirus ska, liksom övriga vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet, rapporteras till det nationella vaccinationsregistret.

Gå till toppen av sidan