Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den kopplingen är större i länder där man har en berusningskultur, till exempel i Sverige. Metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Det görs genom ett aktivt arbete för att minska berusningsgraden inne på krogarna och att hindra alkoholservering till minderåriga.

Metoden utvecklades under åren 1995-2004 som en del inom det så kallade STAD-projektet (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) och har spridits av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna till landets kommuner sedan 2004. Flera studier har visat att metoden minskar våld och att man genom samverkan, utbildning och krogtillsyn kan komma långt i både det alkohol- och våldsförebyggande arbetet. I dag är Ansvarsfull alkoholservering en del av många kommuners ordinarie verksamhet.

Att arbeta våldsförebyggande ger förutom självklara hälsovinster för individen även samhällsekonomiska vinster, dessa finns beskrivna i rapporten "Ansvarsfull alkoholservering i krogmiljö, kostnader, besparingar och hälsovinster".

Metoden har utvärderats både när den arbetades fram inom STAD- projektet samt genom en effektutvärdering och en implementeringsstudie om spridningen i hela landet. Utvärderingarna visar att arbetet med metoden Ansvarsfull alkoholservering minskar våld. Läs utvärderingarna på STAD:s webbplats, rapport 48, 49 och 50 från 2012.

Varför ska man arbeta med Ansvarsfull alkoholservering?

Här är några av fördelarna:

  • Krögare och personal blir mer medvetna om sitt ansvar och sin möjlighet att förebygga våld och skador
  • Med mindre berusade och störande gäster skapas en tryggare arbetsmiljö för personalen och en bättre miljö för gästerna
  • Polis och kommun kan arbeta förebyggande genom denna metod

Metoden har alltså flera olika delar där samverkan mellan ansvariga myndigheter och restaurangbransch, utbildning av restaurangpersonal samt tillsyn av restaurangerna är kärnan av metoden. Alla delarna i metodpaketet stärker och kompletterar varandra. Det är därför viktigt att arbeta med metoden i sin helhet och inte bara plocka ut valda delar.

Så här ser metoden ut!

Varje del finns sammanfattad i vänstra spalten tillsammans med en länk till aktuellt material.

Metod för ansvarsfull alkoholserveringMetod för ansvarsfull alkoholservering

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan