Användning och omfattning av ANDTS i befolkningen

Lyssna

Alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter, och spel om pengar (ANDTS) orsakar ohälsa, skador och för tidig död. Därför är det viktigt att följa hur användningen utvecklar sig över tid och bland olika grupper i befolkningen.

På webbsidorna nedan får du veta hur konsumtionen av alkohol, användningen av tobaks- och nikotinprodukter, användningen av narkotika och dopning, och omfattningen av spel om pengar ser ut i befolkningen. Denna kunskap är central för det förebyggande arbetet mot ohälsa och andra negativa konsekvenser kopplade till ANDTS.

Välj område

 • Alkoholkonsumtion

  Hur ser konsumtionen av alkohol ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om konsumtionen i befolkningen, i olika grupper och bland barn och unga.

 • Narkotikaanvändningen och utvecklingen

  Hur ser narkotikaanvändningen ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om användning av narkotika i befolkningen, i olika grupper och bland unga. Du hittar även information om narkotikasituationen i Europa och världen.

 • Användning av dopningsmedel

  På de här sidorna hittar du information om vem den typiska användaren av dopningsmedel är och de vanligaste anledningarna till användning. Du finner även information om hur vanligt förekommande användning av dopningsmedel är i Sverige.

 • Användning av tobaks- och nikotinprodukter

  Hur ser användningen av tobaks- och nikotinprodukter ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om bruket i befolkningen, i olika grupper och bland unga.

 • Omfattningen av spel om pengar

  Andelen i befolkningen som spelar om pengar har generellt minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden och bland unga ökar spelandet.

 • Kombinerat bruk av ANTS

  Här hittar du information om förekomsten av samtida bruk av alkohol, narkotika, tobak eller nikotin och spel om pengar (ANTS).