Narkotikaanvändningen och utvecklingen

Lyssna

Hur ser narkotikaanvändningen ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om användning av narkotika i befolkningen, i olika grupper och bland unga. Du hittar även information om narkotikasituationen i Europa och världen.

Narkotikaanvändning i olika grupper

 • Narkotikaanvändningen i Sverige enligt befolkningsundersökningar

  De kunskaper som finns i dag om narkotikaanvändningen i befolkningen kommer från enkät- och intervjuundersökningar. Cannabis är den typ av narkotika som har studerats regelbundet och som är vanligast att använda.

 • Narkotikabruk bland unga

  Andelen elever som uppger erfarenhet av narkotikabruk har varit relativt stabil de senaste 20 åren, men brukar variera något från år till år. Samtidigt visar utvecklingen bland dem som väl använt narkotika på en viss ökning av det mer frekventa bruket.

 • Problematiskt narkotikabruk

  År 2020 beräknades cirka 71 000 personer i Sverige ha ett problematiskt narkotikabruk, alltså ett återkommande bruk som orsakar eller ökar risken för skador. Det är högre än tidigare beräkningar. Mer omfattande åtgärder för att minska detta bruk kan därför vara viktigare än vad man tidigare trott.

 • Narkotikasituationen i Europa och världen

  Tillgången till narkotika är fortsatt hög i Europa och cannabis var under 2021 den vanligaste drogen både gällande beslag och användning. Globalt har tillgången till syntetiska droger och narkotikaklassade läkemedel ökat vad gäller utbud och olika varianter. Man ser även att användningen av kombinerade droger ökar.

 • Vanligare att använda narkotika i grupper med låg socioekonomisk position

  Personer som använder narkotika har ofta lägre utbildning, lägre inkomst och står oftare utanför arbetsmarknaden jämfört med andra grupper. De och deras närstående rapporterar också sämre hälsa än resten av befolkningen.

 • Användning, köp och upplevelser av narkotika bland personer med ett aktuellt bruk

  Narkotika används ofta för rusets eller för nöjes skull, men även av sociala skäl eller som självmedicinering mot psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Stigmatisering och oro för straff upplevs som hinder för personer som använder narkotika att söka och få vård. Dessa resultat är baserade på Sveriges deltagande i Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

 • Cannabis och folkhälsa

  Cannabis är den vanligaste narkotikatypen i Sverige. Användning kan leda till hälsomässiga och sociala problem för olika individer och olika befolkningsgrupper. Unga personer är en extra sårbar grupp.