Alkoholkonsumtion

Lyssna

Hur ser konsumtionen av alkohol ut i Sverige? På de här sidorna kan du hitta information om konsumtionen i befolkningen, i olika grupper och bland barn och unga.

I vår statistik om alkoholkonsumtion i befolkningen använder vi flera mått för att belysa olika perspektiv av alkoholkonsumtion. På befolkningsnivå följer vi bland annat riskkonsumtion och intensivkonsumtion. Det är konsumtionsnivåer med tydligt ökad risk för skador och sjukdomar, men även lägre konsumtion innebär risker.

Alkoholkonsumtion medför en risk för skador och sjukdomar. Risken med alkoholkonsumtion skiljer sig mellan personer och påverkas av flera faktorer. En faktor som har betydelse är hur mycket du dricker. Risken ökar ju mer du dricker, men risken varierar mellan olika skador och sjukdomar. För vissa former av cancer ökar risken redan vid låg konsumtion. Hur mycket du dricker vid ett och samma tillfälle, så kallad intensivkonsumtion, har också betydelse. Andra faktorer som påverkar risken för skador och sjukdomar är ärftlighet, kön, ålder och socioekonomisk position. Vi vet idag inte om det finns någon nivå av alkoholkonsumtion som inte ökar risken för skador och sjukdomar.

Läs mer om alkoholens skadeverkningar och alkoholförebyggande arbete:

Alkoholens skadeverkningar

I Sverige finns inga allmänna rekommendationer om konsumtionsnivåer av alkohol som riktar sig till befolkningen som helhet. Socialstyrelsen har i sina nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor en definition av riskbruk av alkohol som vänder sig till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Definitionen av riskbruk ska användas vid beslut om resurser i hälso- och sjukvården. Den ligger till grund för när hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd för att minska en persons alkoholkonsumtion.

Läs mer om Socialstyrelsens stöd till beslutsfattare inom hälso- och sjukvården:

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (socialstyrelsen.se)

Vad är ett glas alkohol?

Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit.

Definitionen av ett standardglas skiljer sig mellan olika länder.

Läs mer

Frågor och svar om risker med alkoholkonsumtion

Läs mer på underliggande sidor