Omfattningen av spel om pengar

Lyssna

Andelen i befolkningen som spelar om pengar har generellt minskat de senaste åren. Samtidigt omsätts mer pengar på spelmarknaden och bland unga ökar spelandet.

Statistik om spelande, omsättning och spelproblem kan vara till hjälp för att kartlägga, planera och följa upp folkhälsoarbetet. På spelprevention.se hittar du statistik om omfattningen av spelande och spelproblem, kopplat till hälsa. Där kan du även hitta statistik för respektive region i Sverige.

Statistik om spelande och spelproblem

Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en långsiktig befolkningsstudie som undersöker relationen mellan spel om pengar och hälsa. Folkhälsomyndigheten ansvarar för studien som genomförs för att stärka kunskapen om spelvanor och hälsa i Sverige.

Swelogs