Till dig som arbetar med tillsyn av rökförbudet i skolan

Lyssna

Här presenteras information som syftar till att tillhandahålla kunskap som kan stödja och utveckla kommunens arbete med tillsyn av rökförbudet på skolgårdar, men även bidra till samverkan med det tobakspreventiva arbetet. Innehållet riktar sig till dig som arbetar med tillsyn av rökförbudet på skolgårdar.

Illustration av en skolbyggnad

Faktablad om rökförbudet och skolans ansvar – vad säger lagen?

I faktabladet om rökförbud på skolgårdar och utomhusplatser inom barnomsorgen kan du läsa om lagen och skolans ansvar. Faktabladet om rökförbudet på skolgårdar kan kommunens tillsynsansvariga använda i sin kontakt med skolan. Informationen vänder sig till den som är ansvarig för rökförbudet eller arbetar i skola/barnomsorg.

Vägledning för tillsyn av skolgårdar

Vi har gett ut en vägledning för kommunens tillsyn av rökförbud på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Det är ett kunskapsstöd för kommunens tillämpning av lagens bestämmelser men också praktiskt stöd för den konkreta tillsynen, bland annat genom att lyfta vad som bör kontrolleras. Vägledningen innehåller också tips för att främja en effektiv tillsyn samt för att främja det tobaksförebyggande arbetet.

Tillsynsprotokoll för tillsyn av rökfria skolgårdar

Vi har tagit fram en exempelmall för kommunens tillsyn (Tillsynsprotokoll) av rökförbudet på skolgårdar och motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Protokollet är avsett som ett stöd vid tillsynsbesök och ger förslag på frågeställningar och kontrollområden som utgår ifrån vägledningen ovan.