Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Enligt 5 kap. 2 § LTLP måste en tillståndshavare som vill bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror ha sådana ekonomiska förhållanden att denna är lämplig att utöva verksamheten.

    Anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön eller mervärdesskatt kan enligt lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall beviljas genom ett beslut av Skatteverket. Skatteverkets beslut föregås av en prövning av sökandens skötsamhet med att betala skatter och avgifter till det allmänna. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning är det mot den bakgrunden normalt rimligt att tänka sig att en tillståndshavare eller tillståndssökande som fått anstånd med en skuld till det allmänna enligt den aktuella lagen inte brister i ekonomisk skötsamhet på den grunden.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

    Direktlänk till frågan

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?