Nya lagen om tobak och liknande produkter

  • Folkhälsomyndigheten bedömer att kommunerna enligt 7 kap. 4 § ska utöva tillsyn över att bestämmelsen om krav på tillstånd följs.

    För att fullgöra sina uppgifter har kommunerna enligt 7 kap. 17 § rätt att på begäran få de upplysningar, handlingar, varuprover och liknande som behövs för deras tillsyn.

    Enligt 7 kap. 18 § har kommunerna för att fullgöra sina uppgifter, rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som berörs av lagen eller anslutande föreskrifter och får där göra undersökningar och ta prover.

    Uppdaterad: 2020-05-28 09:38

    Direktlänk till frågan

Spårbarhetssystemet – Vad gäller för dig som är detaljhandlare?