Alkoholdrycker

Lyssna

Det finns bestämmelser för tillverkning och handel med alkoholdrycker. Här hittar du information om definitioner och begrepp som du behöver känna till vid handel med alkoholdrycker.

Regler för dig som tillverkar och bedriver handel med alkoholdrycker

Det finns regler och krav på dig som tillverkar, för in, importerar och bedriver handel med alkoholdrycker. Där ingår allmänna bestämmelser för försäljning, och bestämmelser för partihandel och detaljhandel samt krav på dig som serverar alkoholdrycker eller anordnar provsmakning. På vår webbplats kan du läsa mer om vilka krav just din verksamhet omfattas av.

Information om vad som gäller vid marknadsföring av alkoholdrycker kan du hitta på Konsumentverkets webbplats (konsumentverket.se).

Alkoholdrycker omfattar flera olika typer av drycker

En alkoholdryck är en dryck med en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent. I alkohollagen delas alkoholdrycker in i spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Alkoholdrycker definieras utifrån hur och av vad drycken är tillverkad och vilken alkoholhalt de innehåller.

Spritdryck

Spritdryck är en alkoholdryck som innehåller sprit där alkoholhalten överstiger 2,25 volymprocent. Sprit är en vätska som framställts genom destillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol. Denna kategori omfattar alla alkoholdrycker som inte kan definieras som vin, öl eller andra jästa alkoholdrycker. Exempel på spritdrycker är brännvin, calvados, gin, likör, konjak, rom, vodka, whisky och blanddrycker där spritdryck ingår.

Vin

Vin är en alkoholdryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. Hit räknas även vin som har tillsatts sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent (så kallat starkvin). Exempel på starkvin är madeira, portvin, sherry och tokay.

Öl

Öl är en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt som huvudsakligt extraktgivande ämne. Om alkoholhalten överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent kallas det folköl. Öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent kallas starköl. Exempel på öl är ale, porter och veteöl.

Andra jästa alkoholdrycker

Andra jästa alkoholdrycker är alkoholdrycker som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl. Exempel på andra jästa alkoholdrycker är cider, mjöd, saké och olika former av fruktviner.

Alkoholfri dryck och dryck som har en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent kallas lättdryck.

Alkoholdrycksliknande preparat är en underkategori till alkoholhaltiga preparat men kan ur konsumtionssynpunkt jämställas med alkoholdrycker.

Frågor och svar om alkoholdrycksliknande preparat

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.