Blankettmallar för kommunernas arbete med tillståndsgivning

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med representanter för Kommunala Alkoholhandläggares Förening tagit fram enhetliga nedladdningsbara blankettmallar för kommunernas arbete med tillståndsgivning.

Blanketterna utgår från alkohollagen (2010:1622) samt gällande föreskrifter. De avser ansökan, anmälan och tillståndsbevis gällande tillfälliga och stadigvarande serveringstillstånd. Även tillhörande bilagor finns tillgängliga.

Blankettmallarna kan redigeras

Redigering kräver Adobe Acrobat Pro DC (det räcker inte med Acrobat Reader). På första sidan infogar du kommunens logotyp, skriver var dokumentet ska skickas och fyller i kommunens uppgifter i sidfoten. För att redigera texten i sidfoten väljer du Verktyg och sedan Redigera PDF. Du kan sedan låsa dokumentet för redigering innan du publicerar det. I Adobe Acrobat Pro DC trycker du på Arkiv -> Skydda med lösenord -> Ange lösenord för Redigering.

Tabell 1. Nedladdningsbara blankettmallar i PDF-format
NrLadda ned PDFUpplaga
1 Anmälan & beslut – Serveringslokal för cateringtillstånd (PDF, 844 kB) 2
2 Anmälan – Provsmakning för tillståndshavare med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten (PDF, 753 kB) 2
3 Anmälan – Provsmakning för tillverkare med stadigvarande serveringstillstånd (PDF, 603 kB) 2
4 Anmälan – Ändring av serveringsansvariga personer (PDF, 693 kB) 2
5 Anmälan – Rätt att krydda spritdryck för servering som snaps (PDF, 634 kB) 2
6 Anmälan – Upphörande av serveringstillstånd (PDF, 572 kB) 2
7 Anmälan – Ändring av nuvarande serveringstillstånd (PDF, 728 kB) 2
8 Bilaga – Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd (PDF, 831 kB) 2
9 Ansökan – Gemensamt serveringsutrymme (PDF, 683 kB) 2
10 Ansökan – Provsmakning för partihandlare och tillverkare (PDF, 698 kB) 2
11 Ansökan – Tillstånd för servering av alkoholdrycker (PDF, 699 kB) 2
12 Ansökan & beslut – Tillfälligt serveringstillstånd (PDF, 739 kB) 2
13 Tillståndsbevis – Gemensamt serveringsutrymme (PDF, 708 kB) 2
14 Tillståndsbevis – Stadigvarande serveringstillstånd (PDF, 688 kB) 2

Blankettmallarna kommer att revideras efter behov, se upplaga för version. Finns det ett behov att komplettera med övriga mallar rörande alkohollag (2010:1622), så kommer detta att beaktas och fler mallar kan komma att läggas till.

Eventuella synpunkter och frågor på mallarna skickas till vår e-postadress, se kontaktrutan.