Tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter regleras i lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Syftet med lagstiftningen av tobaksfria nikotinprodukter

Syftet med regleringen av tobaksfria nikotinprodukter är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Vad är en tobaksfri nikotinprodukt?

En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Produkter som inte är tobaksfria nikotinprodukter

Följande produkter anses inte vara tobaksfria nikotinprodukter enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter:

  • Nikotinhaltiga produkter som inte är avsedda för konsumtion.
  • Tobaksvaror, örtprodukter för rökning samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Dessa produkter omfattas av reglerna i lagen om tobak och liknande produkter.
  • Tobaksfria nikotinprodukter som är klassificerade som narkotika eller som hälsofarlig vara. Sådana produkter omfattas av narkotikastrafflagen eller lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.
  • Hexahydrocannabinol (HHC) omfattas av narkotikalagstiftningen.
  • Läkemedel eller medicintekniska produkter som omfattas av läkemedelslagen eller lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om medicintekniska produkter.

Läkemedelsverket skriver att:

  • Cannabidiol (CBD) omfattas av läkemedelslagstiftningen.
  • Tetrahydrocannabinol (THC) omfattas av narkotikalagstiftningen.

Cannabidiol – CBD (lakemedelsverket.se)

Rökfria miljöer

I Sverige är det förbjudet att använda tobaksfria nikotinprodukter som till användningssättet motsvarar rökning i vissa inom- och utomhusmiljöer, så kallade rökfria miljöer.

Mer om rökfria miljöer med stöd i lagen

Om reglerna inte följs

Endast tobaksfria nikotinprodukter som uppfyller kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter, får tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden. Även försäljningen av dessa produkter ska följa lagstiftningen. För att reglerna ska följas kan en tillsynsmyndighet meddela föreläggande, förbud eller varning. I beslut om föreläggande eller förbud får vite sättas ut.

De bestämmelser som informationen bygger på