Offentliggjorda produktanmälningar av tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Här hittar du en förteckning över tobaksfria nikotinprodukter som konsumenter förväntas hitta på den svenska marknaden. Uppgifter om produkterna som utgör företagshemligheter kommer inte att offentliggöras.

Anmälda tobaksfria nikotinprodukter

Tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla uppgifter om produkten och dess ingredienser till oss. Produkterna omfattas också av en årlig rapporteringsskyldighet. Dessa krav ska uppfyllas för att produkten ska få tillhandahållas på den svenska marknaden.

Syftet med att offentliggöra vissa uppgifter om tobaksfria nikotinprodukter är att allmänheten ska få bättre kännedom om de produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden. I förteckningen finns uppgifter om de aktuella tobaksfria nikotinprodukter som har anmälts till oss. Uppgifter som utgör företagshemligheter offentliggörs inte.

Offentliggjorda produktanmälningar av tobaksfria nikotinprodukter (tfn.folkhalsomyndigheten.se)

Om förteckningen

 • Förteckningen innehåller endast information om produkter som blivit betalda.
  • För att få sälja tobaksfria nikotinprodukter på den svenska marknaden ska tillverkare och importörer anmäla sina produkter och betala en avgift till oss. Om avgiften inte betalas kommer produktanmälan avvisas och produkterna får inte säljas.
  • Produkterna omfattas också av en årlig rapporteringsskyldighet med tillhörande avgift. Om avgiften inte betalas anses inte denna rapporteringsskyldighet uppfylld och produkterna får inte säljas.
  • Information om produkter där avgiften inte blivit betald kommer inte visas i förteckningen över anmälda tobaksfria nikotinprodukter.
 • Endast produkter som konsumenter kan förväntas hitta på den svenska marknaden visas i förteckningen. Det är:
  • Produkter som anmäldes för minst sex månader sedan, där angivet lanseringsdatum har passerats och där eventuellt återkallelsedatum inte har passerats.
  • Produkter som har uppfyllt den årliga rapporteringsskyldigheten.
 • Förteckningen uppdateras en gång per dygn.
 • Vi har inte kontrollerat att produkterna i förteckningen uppfyller samtliga krav i lagen om tobaksfria nikotinprodukter.