Krav på tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Tobaksfria nikotinprodukter som är avsedda att tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden ska uppfylla kraven i såväl lagen om tobaksfria nikotinprodukter som övrig lagstiftning som omfattar dessa produkter. Exempelvis CLP- och Reach-förordningen.

Krav i lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Reglering i övrig lagstiftning

Förutom kraven i lagen om tobaksfria nikotinprodukter omfattas tobaksfria nikotinprodukter även av andra krav och regelverk.

CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler för kemiska produkter

I Reach-förordningen finns bestämmelser om förbud mot användning av tillsatser som är cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska.

I CLP-förordningen finns bestämmelser om märkning av produkter som uppfyller kriterierna för att anses farliga enligt denna förordning.

Du bör kontakta Kemikalieinspektionen om du har frågor om CLP- och Reach-förordningen samt allmänna regler av kemiska produkter och hur dessa regleringar påverkar tobaksfria nikotinprodukter.

Nikotinskatt

Har du frågor om nikotinskatt gällande tobaksfria nikotinprodukter, bör du kontakta Skatteverket.

Snusliknande produkter jämställs med livsmedel

I livsmedelslagstiftningen jämställs snusliknande produkter med livsmedel. Exempelvis kan snusliknande produkter vara tobaksfria nikotinprodukter som används på ett sätt som motsvarar snus som består av tobak. Detta kan innebära ytterligare krav på de tobaksfria nikotinprodukter som även är snusliknande produkter. Har du frågor om livsmedelslagstiftningen bör du kontakta Livsmedelsverket:

Livsmedelsverket (livsmedelsverket.se)