Rökfri arbetsmiljö

Lyssna

Arbetstagare ska inte mot sin vilja bli utsatta för passiv rökning på jobbet. Lagen om tobak och liknande produkter innehåller regler om rökfri arbetsmiljö för att skydda arbetstagare.

Syftet med regeln om rökfri arbetsmiljö är att människor inte ska utsättas för passiv rökning på sin arbetsplats.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över att arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök eller utsläpp från tobaksliknande produkter. Arbetsmiljöverkets tillsyn enligt lagen avser dels den arbetslokal eller liknande utrymme där arbetstagaren är verksam, dels personalutrymmen i sådana lokaler som avses i 6 kap. 2 § (7 kap. 7§).

De tobaksliknande produkter som omfattas av rökförbudet i LTLP anges i 6 kap. 1§.

Läs mer

Kontakta Arbetsmiljöverket för mer information: Arbetsmiljöverket.se