Rökförbudet omfattar flera produkter

Lyssna

Rökförbudet har utökats till att omfatta fler produkter i alla rökfria miljöer.

Även om alla produkter inte förbränns när de används jämställs användningen med "rökning" vid tillämpningen av reglerna om rökfria miljöer. Huvudskälet till detta är att avnormalisera rökning. Vilka produkter som avses anges i 6 kap. 1§ i lagen om tobak och liknande produkter.

I de rökfria miljöerna är det förbjudet att:

  • röka tobak
  • inhalera tobak som förångats (exempelvis användning av så kallade heated tobacco products)
  • röka örtprodukter
  • använda e-cigaretter
  • använda andra produkter som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.