Tillsyn över handel med tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Från och med den 1 augusti 2022 gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Delar av regleringen kommer att börja gälla stegvis. Det innebär att regleringen, i sin helhet, kommer vara genomförd 1 februari 2024.

Här hittar du som arbetar med tillsynsfrågor hos en kommun, polismyndigheten eller en länsstyrelse information om reglerna för detaljhandeln med tobaksfria nikotinprodukter.

Lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter förkortas här som LTN.

Informationen bygger på:

Underliggande innehåll