Spelmarknaden är ett av de områden som påverkats av coronapandemin 2020. Folkhälsomyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att ta reda på hur förändringarna påverkat spelandet i samhället och dess konsekvenser.

Frågorna i undersökningen tar upp spel om pengar, hur livet har förändrats av pandemin och hur hälsan har varierat från hösten 2019 och framåt. Svaren från undersökningen ska användas för att vi som myndighet ska förstå hur hälsan påverkats och det kan vidare bidra till att ge våra politiker ett fortsatt bra underlag i frågor som gäller spel om pengar och folkhälsan.

Folkhälsomyndigheten har bjudit in 6 000 personer att delta i undersökningen. Dessa har tidigare deltagit i den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, 2018. Statistikmyndigheten SCB genomför datainsamlingen som pågår från slutet av september till slutet av november 2020.

Undersökningen kan besvaras via en webbenkät, som finns tillgänglig på svenska och engelska, eller en pappersblankett:

Spel om pengar och hälsa i spåren av covid-19 – En uppföljning av Nationella folkhälsoenkäten 2018 (PDF, 2,3 MB)

Resultaten av undersökningen analyseras och presenteras i början av 2021 på www.folkhalsomyndigheten.se och på www.spelprevention.se.

Läs mer

Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor