Publikationer om mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma

Lyssna

På den här sidan finns våra publikationer inom mat, fysisk aktivitet, övervikt och fetma.

Publikationer 2024

Publikationer 2023

Publikationer 2022

Publikationer 2021

Publikationer 2020

Publikationer 2019

Publikationer 2018

Publikationer 2017

Publikationer 2016

  • Fysisk träning kan minska depression bland äldre

    Publicerad:

    Faktabladet, från Utblick Folkhälsa, riktar sig till beslutsfattare och andra som arbetar med hälsosamt åldrande och äldres psykiska hälsa. Det riktar sig exempelvis till dig som arbetar med vård och…