Rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, persiska/farsi, polska, romani arli, romani kelderash, romani lovari, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, turkiska.

Läs mer information som riktar sig till äldre

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-12
  • Antal sidor: 2
  • Artikelnummer: 20079