Rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd för personer som är 70 år eller äldre ändrades den 22 oktober 2020. Nu gäller att du som är 70 år eller äldre omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. En ny version av detta faktablad kommer att publiceras inom kort.

Andra språk

Informationsbladet finns även på följande språk: arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, finska, jiddisch, kurmanji, meänkieli, nordsamiska, persiska/farsi, polska, romani arli, romani kelderash, romani lovari, somaliska, sorani, spanska, sydsamiska, turkiska.

Läs mer information som riktar sig till äldre