Information till riskgrupper om covid-19

Covid-19 är en helt ny sjukdom. Därför saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.

Informationen på denna sida uppdateras i takt med att ny kunskap om sjukdomen tillkommer.

Underliggande innehåll:

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Vissa grupper kan få svårare symtom om de smittas av covid-19 med framförallt lunginflammation och andningsbesvär. De studier som hittills har gjorts visar att hög ålder är den viktigaste riskfaktorn.

70 år och äldre

De som har störst risk att bli svårt sjuka är personer som är 70 år och äldre, särskilt om de har en eller flera av nedan sjukdomar:

 • Högt blodtryck
 • Hjärt- kärlsjukdom
 • Lungsjukdom (ej astma)
 • Fetma
 • Diabetes

Mer information till dig som är äldre

Yngre än 70 år

Personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

 • Någon eller några av de sjukdomar som nämns ovan.
  Att enbart ha högt blodtryck som ligger bra med medicinering innebär troligen ingen ökad risk och samma sak gäller välreglerad diabetes utan komplikationer.
 • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.

Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk, t ex vid viss behandling för cancersjukdom.

Rådgör med din läkare

Du som har någon av ovanstående sjukdomar bör rådgöra med din läkare om vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

För mer utförlig information om de olika riskgrupperna, läs mer i Socialstyrelsens rapport: Identifiering av riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i covid-19

De här grupperna räknas inte som riskgrupper

Personer med astma eller en njursjukdom

Personer med astma eller en njursjukdom har inte ökad risk för allvarlig sjukdom vid covid-19 enligt de få studier som finns idag. Men det är svårt att helt utesluta en något ökad risk.

Barn

Barn har mycket liten risk för att bli allvarligt sjuka, även de som har något av de tillstånd eller sjukdomar som ökar risken för vuxna och äldre personer.

Personer som röker

Personer som röker är inte en riskgrupp men vi vet sedan tidigare att tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner. Läs mer under frågor och svar

Så håller du dig frisk

Om du tillhör en riskgrupp bör du rådgöra med din läkare kring behandling och vad du kan göra för att minska risken att bli sjuk i covid-19.

Vi rekommenderar dig som tillhör en riskgrupp att begränsa dina nära kontakter med andra människor så mycket du kan. Det innebär att du bör tänka på följande:

 • Försök hålla dig hemma. Självklart finns inget hinder för att ta en promenad och vistas utomhus, men tänk på att hålla ett avstånd till andra.
 • Undvik folksamlingar i t.ex. kollektivtrafiken, affärer eller offentliga lokaler.
 • Håll avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.
 • Be om hjälp för att handla mat, hämta ut mediciner och för andra ärenden som kan innebära nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.

Läs mer om hur du skyddar dig själv och andra

Känner du oro?

Det är vanligt att känna oro, osäkerhet och ensamhet i en situation då man behöver hålla sig från andra människor. Läs gärna mer om hur du kan hantera oro.

Frågor om covid-19 eller coronavirus?

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan